Forum.Gomoku.pl
Forum Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente

Renju - EUROLIGA RENJU

angst - 2006-11-01, 23:37
Temat postu: EUROLIGA RENJU
EUROLIGA RENJU

1. Euroliga

1.1 Euroliga (EL) to zawody w gomoku i renju. EL jest otwarta dla wszystkich.
1.2 EL oparta jest na uczciwych grach i dobrym zachowaniu graczy.

2. O drużynach

2.1 EL rozgrywana jest w drużynach. Euroliga to zawody drużynowe.
2.2 Drużyna składa się z minimum 4 a maksimum 7 zawodników. Drużyna może być międzynarodowa.
2.3 Każda drużyna ma jednego kapitana. Kapitan jest odpowiedzialny za drużynę (zachowanie, fair play, propozycje dat meczowych, itd.)
2.4 Kapitan wybiera nazwę dla drużyny.
2.5 Aby uczestniczyć w EL, konieczne jest zarejestrowanie na stronie www.euroleague.cz. Wszyscy gracze muszą podać prawdziwe nazwisko, adres e-mail i nick używany w meczach EL.
2.6 Nick z Kurnika nie może być zmieniony jeżeli gracz jest członkiem jakiejkolwiek drużyny. Gracz musi rozegrać wszystkie mecze EL tym samym nickiem z Kurnika.

3. System Euroligi

3.1 EL podzielona jest na dwie części - Euroligę Renju (REL) i Euroligę Gomoku (GEL).
3.2 REL rozgrywana jest w jednej grupie.
3.3 Dla rozgrywek REL używany będzie system szwajcarski.

4. System gry

4.1 REL rozgrywana jest w 7 rundach.
4.2 REL startuje 6 listopada.
4.3 Jedna runda REL musi być rozegrana w okresie 28 dni. Każda runda startuje w poniedziałek i kończy się w niedzielę o 24:00. Mogą być pewne wyjątki (rozpoczęcie REL, decyzja Rady, itp.). W takich przypadkach okres może być krótszy.
4.4 Serwerem gry jest www.kurnik.org.

5. System meczu

5.1 Wszystkie drużyny grają jeden mecz w każdej rundzie. Jedna drużyna będzie wolna, jeśli jest nieparzysta ilość uczestniczących drużyn. Ta drużyna zdobędzie jeden punkt za wolną rundę.
5.2 Mecz drużynowy pomiędzy dwoma drużynami rozgrywany jest przez 4 lub 3 graczy z każdej drużyny.
5.3 Mecz drużynowy składa się z 4 lub z 3 indywidualnych meczów. W każdym indywidualnym meczu REL jeden gracz spotyka innego i grają jedną grę. Wszyscy gracze drużyny (która zapisana jest jako „czarna”) grają w pierwszej i trzeciej rundzie czarnymi, a w drugiej i czwartej białymi.
5.4 Wszystkie gry rozgrywane są zgodnie z regułami RIF. Reguła swap mówi, iż pierwszy gracz układa trzy pierwsze kamienie (dwa czarne i jeden biały) i po tym drugi gracz wybiera kolor.
5.5 Limit czasowy dla gry to 20 minut na gracza. Parametry gry: plansza 15*15, zakaz cofania, gra rankingowa, stół publiczny.
5.6 Jest możliwe zmienianie graczy w trakcie meczu drużynowego. Zmiany muszą być dokonane przez kapitana drużyny i nie mogą być dokonane w trakcie indywidualnego meczu. W trakcie meczu dozwolona jest tylko jedna zmiana.

6. Data meczu – „reguła 3 dni”

6.1 Data meczów drużynowych jest ustalana przez dwie drużyny zaangażowane w mecz. Dwie drużyny muszą zgodzić się na datę gry w przeciągu 4 tygodni dostępnych na każdą rundę.
6.2 Pierwsza drużyna (oznaczona na czarno) oferuje datę i czas gry.
6.3 Drużyna, która zapisana jest na pierwszym miejscu ("czarna") musi zaoferować datę w ciągu 10 dni.
6.3.1 Jeżeli "czarna" nie zaoferuje daty w ciągu 10 dni od rozpoczęcia nowej rundy, druga drużyna ("biała") ma 10 dni na zaproponowanie własnej daty.
6.3.2 Jeżeli "biała" proponuje datę pomiędzy 11. a 20. dniem rundy, data jest automatycznie akceptowana.
6.3.3 Jeżeli nie ma innej propozycji ze strony żadnej z drużyn w ciągu 20 dni, wszystkie oferty od 21. dnia do końca nie są ważne i mecz musi być rozegrany w dacie administratora ("ADMIN date").
6.4 Wszystkie propozycje muszą być zapisane w czasowym formacie serwera Kurnika , częścią propozycji musi być pokój Kurnika, gdzie będzie rozgrywany mecz.
6.5 Druga drużyna musi zaakceptować bądź odrzucić. Jeżeli druga drużyna nie odpowie w ciągu 3 dni oferta uznana jest za zaakceptowaną.
6.6 Jeżeli druga drużyna odrzuci ofertę w ciągu 3 dni, musi zaproponować swoją datę, bez takiej oferty odrzucenie jest nieważne.
6.7 Nie jest możliwe złożenie propozycji po ostatnim czwartku (72 godziny) przed końcem okresu. Jest jedynie możliwe zaakceptowanie propozycji.
6.7.1 Jeżeli taka propozycja nie jest zaakceptowana, drużyny muszą grać w dacie administratora.
6.8 Jeżeli drużyna musi z jakiegoś powodu się wycofać, może być złożona oferta wycofania. Aby oferta wycofania była ważna, koniec okresu i zaakceptowana propozycja nie mogą być bliższe niż 3 dni i musi być przedstawiona nowa oferta daty meczowej. Druga drużyna musi zaakceptować bądź odrzucić wycofanie, brak odpowiedzi w ciągu 3 dni uważany jest za akceptację.
6.9 W przypadku, gdy drużyny nie mogą ustalić daty meczowej, automatyczną (data administratora) jest ostatnia niedziela okresu, godzina 10:00.
6.10 Miejsce do ustalenia daty meczowej to forum REL. Kapitan musi zapisać propozycję również na stronie REL w "dacie meczowej" ("match date").

7. Rozpoczęcie meczu

7.1 Mecz drużynowy musi wystartować nie później niż po 10 minutach po ustalonej dacie (20 minut w przypadku daty administratora).
7.2 Jeżeli jest tylko jedna drużyna z co najmniej 3 graczami w ustalonym czasie, ta drużyna wygrywa.
7.3 Maksymalny czas oczekiwania na brakującego gracza to 10 minut. Po tym czasie mecz musi wystartować i drużyna z brakującym członkiem utraci punkty w grach, w których powinien grać brakujący gracz.
7.4 Jeżeli w jednej drużynie brakuje dwóch graczy, ta drużyna nie może grać i przegrywa mecz walkowerem.
7.5 Jeżeli obie drużyny mają jedynie 3 graczy od początku meczu, gra jest możliwa, ale nie jest dozwolone dodanie czwartego gracza w trakcie całego meczu.
7.6 Jeżeli jedna drużyna ma 4 zawodników, a druga drużyna jedynie 3 zawodników od początku meczu, czwarty brakujący gracz drugiej drużyny może grać dopiero od trzeciej i/lub czwartej rundy meczu.
7.7 Jeżeli obie drużyny nie pojawią się w ustalonym czasie (ustalony czas oznacza również datę administratora), obie otrzymują 0 punktów w tabeli turniejowej.
7.8 Jeżeli serwer (www.kurnik.org) nie działa, drużyny muszą poczekać 30 minut i:
7.8.1 Jeżeli 11 lub więcej dni pozostało do końca rundy (która łącznie trwa 28 dni), obie drużyny muszą znaleźć inną datę dla ich meczu; jeżeli nie dojdą do zgody, muszą grać zgodnie z punktem 6.7.
7.8.2 Jeżeli 10 lub mniej dni pozostało do końca rundy, obie drużyny mogą znaleźć datę meczową; w przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, obie otrzymają po 0,5 punkta.
7.9 Jeżeli 4 gracze drużyny grają w meczu i dwóch z nich nagle nie może grać (nie ma ich w Kurniku), druga drużyna musi poczekać 10 minut.
7.9.1 Jeżeli przynajmniej jeden z brakujących graczy zaloguje się ponownie w ciągu 10 minut, mecz będzie kontynuowany.
7.9.2 Jeżeli obaj brakujący gracze nie zalogują się w Kurniku w limicie czasowym i kapitan takiej drużyny nie ma rezerwowego gracza, ta drużyna przegrywa walkowerem.
7.10 jeżeli trzej gracze z drużyny grają w meczu i jedne z nich nagle nie może grać, np. z powodu łączy (nie ma go w Kurniku), druga drużyna musi poczekać 10 minut.
7.10.1 Jeżeli przynajmniej jeden z brakujących graczy zaloguje się ponownie w ciągu 10 minut, mecz będzie kontynuowany.
7.10.2 Jeżeli brakujący gracz nie zaloguje się w Kurniku w limicie czasowym i kapitan takiej drużyny nie ma rezerwowego gracza, ta drużyna przegrywa walkowerem.

8. Ruch graczy

8.1 Gracz może dołączyć do wybranej drużyny w każdym czasie. Kapitan może zaakceptować nowego gracza tylko po zatwierdzonym wyniku drugiej, czwartej i szóstej rundy i przed startem trzeciej, piątej i siódmej rundy.
8.2 Każdy gracz może zmienić drużynę tylko raz w trakcie sezonu REL.
8.3 Kapitan może zwolnić gracza w każdej chwili.

9. Obowiązki kapitanów

9.1 Kapitan jest odpowiedzialny za drużynę.
9.2 Jeżeli kapitan nie spełnia swoich obowiązków, musi je przenieść na innego gracza.
9.3 Kapitan proponuje daty meczowe i potwierdza propozycje na stronie REL.
9.4 Jeżeli kapitan chce zmienić proponowaną datę meczową, musi napisać to na forum REL, na początku zgodnie z punktem 6. Później musi to zmienić w systemie strony REL (link "match date").
9.6 Kapitan musi wypełnić wyniki meczu na stronie REL i zatwierdzić rezultat!

10. Fair play – ogólnie

10.1 Dla domniemania oszukiwania i innych zakłóceń kwestii fair play, powołana jest komisja ds. fair play. Komisja ma 9 członków.
10.2 Komisja jest głównym organem REL i rozstrzyga w poważnych przypadkach (nie tylko związanych z problematyką fair-play).
10.3 Komisja decyduje, jeżeli co najmniej 5 członków komisji oddaje głos. Decyzja jest wiążąca, jeżeli więcej niż 50% głosujących członków ma tę samą opinię.
10.4 Graczowi nie wolno używać żadnych książek renju lub gomoku, baz danych, magazynów, artykułów lub innych pasywnych bądź aktywnych form materiałów renju lub gomoku.
10.5 W trakcie gry graczom nie wolno prosić nikogo o pomoc lub analizować grę z innymi osobami.
10.6 Gracz musi zachowywać się kulturalnie. Bez żadnych nieprzyzwoitych słów, przeklinania, śmiania się gdziekolwiek z przeciwników i drużyn.

11. Fair play – w trakcie meczu

11.1 Jest zakazane rozmawiać w pokojach podczas gier REL dla wszystkich gości na stole z wyjątkiem zawodników toczących grę i kapitanów grających drużyn. Kapitanowie powinni mówić jedynie wówczas, gdy istnieje ku temu konkretna przyczyna.
11.2 Gracz powinien znajdować się jedynie na stole, na którym gra. Graczowi nie wolno przebywać na innym stole.
11.3 Gry nie wolno komentować przed jej zakończeniem. Zakazane są zwłaszcza komentarze dotyczące ruchów i czasu.
11.4 Tak długo, jak to możliwe, gracz powinien unikać opuszczania okna gry lub innych sytuacji powodujących zmianę koloru nicka na szary.
11.5 Jest zagadnieniem i odpowiedzialnością kapitana zarządzanie członkami drużyny i prowadzenie ich do dobrego zachowania.

12. Fair play – oskarżenia

12.1 Jeżeli ktoś podejrzewa, że gracz używa programu, musi przesłać bibliotekę .lib (z programu RENLIB) z grą wraz z nazwą używanego programu do Komisji. Analizowane powinny być jedynie gry z REL.
12.2 Należy zaprezentować przynajmniej 15 gier z biblioteki .lib, w których gracz używał programu.
12.3 Trzeba napisać, które ruchy były zmienione (jeżeli są zmiany) i pokazać, do którego ruchu gracz grał programem.
12.4 Rada sprawdzi przekazaną bibliotekę .lib i podejmie decyzję.
12.5 Rada może przeanalizować także inne gry.
12.6 Jeżeli nie będą spełnione te punkty, Komisja nie sprawdzi oskarżenia.

13. Fair play – decyzja i kary

13.1 Jeżeli więcej niż 50% członków Komisji zdecyduje, że gracz/drużyna złamał/a zasady fair play, gracz/drużyna będzie ukarany/a.
13.2 Komisja musi zdecydować o karze w ciągu 3 dni od zakończenia rundy. Jeżeli nie podejmie decyzji, Administratorzy REL mają prawo zdecydować.
13.3 Komisja przyznaje graczowi/drużynie punkty karne w skali od 1 do 12. Od decyzji komisji zależy, ile będzie przyznanych punktów karnych.
13.4 Punkty karne są liczone i jeżeli gracz/drużyna otrzyma 12 lub więcej punktów, będzie ukarany/a natychmiast zgodnie z decyzją Komisji.

14. Dyskwalifikacja z Euroligi

14.1 Drużyna może być zdyskwalifikowana z zawodów po 3 walkowerach.
14.2 Komisja może usunąć drużynę zgodnie z regułami z punktu 13.

15. Podsumowanie

15.1 Organizatorzy EL maja prawo do zmian reguł lub wprowadzania wyjątków do reguł, jeżeli wymaga tego sytuacja. Powinno to być używane jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

lonewolf - 2006-11-01, 23:53

Kraków wypisał się z Euroligi w gomoku i weźmiemy w tej edycji udział w rozgrywkach w renju. Na razie zapisanych jest niewiele drużyn, ale już obecność Woodenheads z nerfem, kedlubem i jokingiem, Polar Bears z bardzo mocnymi rosyjskimi graczami w renju (a także w gomoku, co pokazali wygrywając ostatnią edycję EL) czy nowej drużyny KROP z puholkiem, utratosem i peacemanem, gwarantuje wysoki poziom i zapowiada ciekawe mecze.

Zachęcam do spróbowania swoich sił w renju! :D

angst - 2006-11-02, 14:21

Ja z chęcią zagrałbym w tych rozgrywkach, ale nie dam rady zarządzać kolejną ekipą. Jeśli komuś brakuje gracza, to proszę o informację :)

Pozdrawiam

Angst

P.S. Znam kilka podstawowych ruchów w Zuisei (D11) :twisted:

zukole - 2007-02-17, 18:43

Tabela po 3 kolejkach

Place Name Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1-2 cRUSaders 3 4.0 8.0 4.00 9.0
Polar Bears 3 3.5 7.0 3.00 9.0
3-5 KROP 2 3.5 7.0 1.00 7.0
The Losers 2 3.0 6.5 1.50 6.0
Woodenheads 2 2.5 6.0 2.00 5.0
6 Swevikings 1.5 2.5 4.0 0.25 3.5
7-10 All In 1 4.0 7.5 0.50 2.0
SWE_Overline 1 3.5 6.0 0.00 4.0
Krakow 1 3.0 5.5 0.00 4.0
Purk is Purk 1 3.0 5.0 0.00 3.0
11 Turistid 0.5 2.5 4.0 0.75 1.5
12 RenjoyTeam 0 2.5 5.5 0.00 0.0

W rozegranych meczach 4 kolejki:

Woodenheads 8:8 KROP
The Losers 16:0 Purk is Purk

Do rozegrania:

Polar Bears : cRUSaders
Krakow : Swevikings
All In : SWE_Overline
RenjoyTeam : Turistid


Wyniki poprzednich meczów:

Runda 3.
1 KROP 5 : 11 Polar Bears
2 cRUSaders + : - SWE_Overline
3 Krakow - : + The Losers
4 Purk is Purk 7 : 9 Woodenheads
5 Swevikings 9 : 7 RenjoyTeam
6 All In 14 : 2 Turistid

Runda 2.
1 KROP + : - Krakow
2 The Losers 4 : 5 cRUSaders
3 Polar Bears + : - SWE_Overline
4 RenjoyTeam 4 : 12 Purk is Purk
5 Woodenheads 6 : 3 All In
6 Turistid 4,5 : 4,5 Swevikings

Runda 1.
1 SWE_Overline 11:5 RenjoyTeam
2 All In 2,5 : 13,5 Polar Bears
3 Purk is Purk 5:11 KROP
4 Turistid - : + Krakow
5 Swevikings 2:14 The Losers
6 cRUSaders 14:2 Woodenheads

zukole - 2007-02-19, 16:55

RenjoyTeam 14 - 2 Turistid
zukole - 2007-02-25, 19:16

Krakow - : + Swevikings
zukole - 2007-03-04, 20:03

Polar Bears 11 - 5 cRUSaders

1 runda

Bizon777 - cr_Mak 1:0
pb_Alex - cr_Beerliker 1:0
pb_Andrey - cr_Fracass 0:1
pb_Mikle - cr_Tesso 0:1

2:2

2 runda

Bizon777 - cr_Fracass 0,5 - 0,5
pb_Alex - cr_Tesso 1:0
pb_Andrey - cr_Beerliker 0:1
pb_Mikle - cr_Mak 1:0

2,5 - 1,5 ( 4,5 - 3,5 )

3 runda cr_Nikolay za cr_Mak

Bizon777 - cr_Beerliker 1:0
pb_Alex - cr_Nikolay 1:0
pb_Andrey - cr_Tesso 1:0
pb_Mikle - cr_Fracass 1:0

4:0 ( 8,5 - 3,5 )

4 runda

Bizon777 - cr_Tesso 1:0
pb_Alex - cr_Fracass 0,5 - 0,5
pb_Andrey - cr_Nikolay 1:0
pb_Mikle - cr_Beerliker 0:1

2,5 - 1,5 ( 11 - 5 )

Polar Bears:

Bizon777 3,5 - 0,5
pb_Alex 3,5 - 0,5
pb_Andrey 2 - 2
pb_Mikle 2 - 2

cRUSaders:

cr_Beerliker 2 - 2
cr_Fracass 2 - 2
cr_Tesso 1 - 3
cr_Nikolay 0 - 2
cr_Mak 0 - 2

zukole - 2007-03-04, 22:37

All In - : - SWE_Overline
zukole - 2007-03-06, 16:22

5 runda

Polar Bears - The Losers
cRUSaders - RenjoyTeam
KROP - All In
Purk is Purk - Swevikings
Turistid - Woodenheads

zukole - 2007-03-24, 00:05

http://renju.euroleague.c...ails.php?pai=32
zukole - 2007-03-31, 09:58

http://renju.euroleague.c...ails.php?pai=34
zukole - 2007-03-31, 19:59

Polar Bears 9,5 - 6,5 The Losers

1 runda

Bizon777 - Rentimo 1 - 0
pb_Andrey - Aivs 1 - 0
pb_Alex - Bukkwild 0,5 - 0,5
pb_Mikle - Kuubik 0 - 1

2,5 - 1,5

2 runda

Bizon777 - Aivs 0 - 1
pb_Andrey - Bukkwild 0 - 1
pb_Alex - Kuubik 0 - 1
pb_Mikle - Rentimo 1 - 0

1 - 3 ( 3,5 - 4,5 )

3 runda

Bizon777 - Bukkwild 0 - 1
pb_Andrey - Kuubik 1 - 0
pb_Alex - Rentimo 1 - 0
pb_Mikle - Aivs 1 - 0

3 - 1 ( 6,5 - 5,5 )

4 runda

Bizon777 - Kuubik 1 - 0
pb_Andrey - Rentimo 0 - 1
pb_Alex - Aivs 1 - 0
pb_Mikle - Bukkwild 1 - 0

3 - 1 ( 9,5 - 6,5 )

Polar Bears:

pb_Mikle 3 - 1
pb_Alex 2,5 - 1,5
pb_Andrey 2 - 2
Bizon777 2 - 2

The Losers:

Bukkwild 2,5 - 1,5
Kuubik 2 - 2
Aivs 1 - 3
Rentimo 1 - 3

zukole - 2007-04-01, 16:02

http://renju.euroleague.c...ails.php?pai=35
zukole - 2007-04-02, 19:37

6 runda
1 Swevikings - Polar Bears
2 KROP - cRUSaders
3 Woodenheads - The Losers
4 RenjoyTeam - All In
5 Turistid - Purk is Purk

zukole - 2007-04-29, 13:29

http://renju.euroleague.cz/php/forummsgs.php?for=4
http://renju.euroleague.c...ails.php?pai=37

zukole - 2007-05-01, 10:17

http://renju.euroleague.c...ails.php?pai=40
angst - 2007-05-01, 10:33

Wiadomo coś na temat przedłużenia tej rundy REL? Ostatni mecz zagrano dzień później, a nadal brakuje dwóch wyników :roll:

Pozdrawiam

Angst

zukole - 2007-05-02, 20:09

1 • Woodenheads : • Polar Bears
2 • cRUSaders : • Purk is Purk
3 • All In : • Swevikings
4 • KROP : • RenjoyTeam
5 • The Losers : • Turistid

zukole - 2011-11-08, 00:29

Ants na renju.net ( http://renju.net/media/news.php?news_no=334 ) wspomniał o planie zorganizowania Euroligi Renju na mindoku.com.

Byliby wstępnie jacyś chętni ?

angst - 2011-11-08, 00:39

Pewnie :)

Pozdrawiam

Angst

Gacul - 2011-11-08, 15:26

Oczywiście!
Henry - 2011-11-08, 17:39

Byliby :)
maestro - 2011-11-08, 19:03

Tak
zukole - 2012-01-01, 01:35

Ants napisał/a:
Renju Euroleague with Taraguchi rules will start soon )probably January 15th. Playing site will be mindoku.com and information will be soon here: http://renju.euroleague.cz


:) )

angst - 2012-01-04, 22:42

Zamierzam zmontować renju Dream (tzn. Dark ;) ) Team, zatem zapraszam chętnych do dołączenia do mojej ekipy!

Pierwszeństwo należy oczywiście do aktualnego składu DT, ale nie sądzę, aby wszyscy chcieli grać w renju, więc miejsce pewnie się znajdzie :)

No i oczywiście zachęcam innych do tworzenia drużyn. Wypróbujmy Mindoku :)

Pozdrawiam

Angst

zukole - 2012-01-08, 15:44

angst napisał/a:
Wypróbujmy Mindoku


O ile nie jest się vipem możliwości wypróbowania strony są nikłe.

http://www.mindoku.com/vip

Co do zasad, to zakładam że obowiązujące będzie Taraguchi - http://renju.net/media/showrule.php?rule=2

zukole - 2012-01-13, 20:04

Start renju EL został przełożony na 30.01.2012
zukole - 2012-01-16, 00:59

Zasady Renju EL - http://renju.euroleague.c....php?text=rules

Co do parametrów - czas 15 minut + 5 sekund za ruch; odmiana Taraguchi

angst - 2012-01-16, 09:01

zukole napisał/a:
czas 15 minut + 5 sekund za ruch
No to będzie najpoważniejszy chyba tur on-line. A dodatkowy czas za ruch daje Mindoku ogromną przewagę nad Kurnikiem i kto wie, czy nie przeniesie się tam wkrótce wszystkich profesjonalnych zawodów.

Pozdrawiam

Angst

ondik - 2012-01-16, 22:34

Obawam sie ze do poczatku EL nie bedzie zrobione miganie, wiec..do dupy.
zukole - 2012-01-30, 23:04

W rozgrywkach Euroligi Renju uczestniczy 10 drużyn :

Luckers - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=28
olukas - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=22
Sin Nombre - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=31
The fearless - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=29
yes boss - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=27
Fake Estonians - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=25
Dark Team - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=23
The Fragments - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=32
All Swedes - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=30
Real Estonians - http://renju.euroleague.cz/php/team.php?tea=24

Wydaje mi się, że faworytów należy szukać w gonie Real Estonians, Fake Estonians, The fearless, choć Dark Team powalczy o czołowe miejsce :)

Poza polską 7 w dt - angst, dein, gacul, henry, peaceman, puholek, zukole uczestniczą jeszcze dwaj Polacy - arczi w Fake Estonians i adif w Real Estonians

Pary 1. kolejki :

Luckers - olukas
Sin Nombre - The fearless
yes boss - Fake Estonians
Dark Team - The Fragments
All Swedes - Real Estonians

Zapraszam/y na mindoku :wink:

zukole - 2012-02-18, 14:54

Sin Nombre : The fearless 3,5 : 12,5
All Swedes : Real Estonians 1:15
Dark Team : The Fragments 9:7

zukole - 2012-02-20, 17:01

brakujące wyniki 1. rundy

Luckers : olukas 8:8
yes boss : Fake Estonians 5:11

2. runda

The fearless - Dark Team
Fake Estonians - Real Estonians
yes boss - Luckers
olukas - All Swedes
The Fragments - Sin Nombre

zukole - 2012-02-28, 21:07

olukas - All Swedes 1:15
angst - 2012-03-07, 00:01

The Fragments - Sin Nombre 15:1

Pozdrawiam

Angst

zukole - 2012-03-11, 21:39

yes boss : Luckers 9:7
The fearless : Dark Team 7,5 - 8,5
Fake Estonians : Real Estonians 8,5 - 7,5

Przypuszczalne pary 3. rundy

Dark Team - Fake Estonians
All Swedes - The fearless
Real Estonians - yes boss
Luckers - The Fragments
Sin Nombre - olukas

angst - 2012-03-11, 22:13

Mam wrażenie, że mamy do czynienia z kilkoma niespodziankami w tej rundzie, a Dark Team chyba dość nieoczekiwanie zagra w "finale" z "podrabianymi" Estończykami.

Szkoda, że zgłosiło się tylko 10 drużyn, ale i tak rozgrywki są bardzo ciekawe :)

Pozdrawiam

Angst

Henry - 2012-03-11, 23:23

Go, go DT!! :)
zukole - 2012-03-18, 14:05

zukole napisał/a:
Przypuszczalne pary 3. rundy

Dark Team - Fake Estonians
All Swedes - The fearless
Real Estonians - yes boss
Luckers - The Fragments
Sin Nombre - olukas


Potwierdziło się, runda do 01.04.2012

zukole - 2012-04-01, 18:35

Dark Team - Fake Estonians 15-1

All Swedes - The fearless 4-12

Real Estonians - yes boss 12-4

Luckers - The Fragments -:+

Sin Nombre - olukas 11-4

Przypuszczalne pary 4. kolejki :

Real - Dark
fearless - Fragments
Fake - Sin Nombre
Luckers - Swedes
olukas - yes boss

zukole - 2012-04-22, 12:38

The fearless - The Fragments 12-4

Fake Estonians - Sin Nombre 2,5 - 1,5

Luckers - All Swedes 4-12

olukas - yes boss 3-6

o 19. Real Estonians vs Dark Team

zukole - 2012-04-23, 15:12

Real Estonians - Dark Team 10-6
zukole - 2012-04-27, 13:04

Potwierdzone pary 5. rundy. Runda do 20.05.2012

The fearless - Real Estonians
yes boss - Dark Team
Fake Estonians - All Swedes
The Fragments - olukas
Luckers - Sin Nombre

Aktualna tabela :

1-3 Real Estonians 3 7.5 12.5 7.00 10.0
Dark Team 3 7.5 12.0 7.00 12.0
The fearless 3 6.5 11.0 5.00 10.0
4-7 Fake Estonians 2 7.0 11.5 5.00 9.0
yess boss 2 6.5 10.0 1.00 6.0
All Swedes 2 6.5 10.0 1.00 6.0
The Fragments 2 5.5 9.0 1.00 7.0
8 Sin Nombre 1 5.0 8.5 0.50 3.0
9-10 olukas 0.5 5.0 8.0 0.25 2.5
Luckers 0.5 5.0 7.5 0.25 2.5

zukole - 2012-05-22, 22:44

The fearless - Real Estonians 5,5 - 10,5
yes boss - Dark Team 1-15
Fake Estonians - All Swedes 6,5 - 9,5
The Fragments - olukas 12-4
Luckers - Sin Nombre -:+

Teoretycznie pary ostatniej rundy i tabela wyglądają tak - http://img3.imageshack.us/img3/7254/jrjt.jpg

zukole - 2012-05-28, 17:40

Jednak pary są inne :]

ostatnia runda :

Real Estonians - The Fragments
Dark Team - Sin Nombre
All Swedes - yes boss
olukas - The fearless
Fake Estonians - Luckers

Najśmieszniejsze jest to, że to kwestia sparowania rundy zdecyduje w głównej mierze o tytule.

Runda bowiem została sparowana jak każda poprzednia. Gdyby parowanie nastąpiło zgodnie " z przepisami FIDE" to mając za przeciwnika All Swedes i wygrywając to spotkanie, Dark Team okazałby się najlepszy.

W obecnej sytuacji zwycięstwo Real Estonians nad The Fragments zapewni im tryumf w REL.

puholek - 2012-05-28, 18:57

A wiadomo kto robi parowanie?
angst - 2012-05-28, 20:09

Nie wiem, ale trzeba się dowiedzieć, bo to chyba jakiś niesmaczny żart :?

Pozdrawiam

Angst

zukole - 2012-07-05, 19:50

All Swedes - yes boss +:-
Real Estonians - The Fragments 11,5 - 4,5
Dark Team - Sin Nombre +:-
olukas - The fearless 3,5 - 12,5
Fake Estonians - Luckers +:-

Już raczej nic nie zostanie zmienione, więc dorzucam tabelkę ( organizatorzy nie zrobili :] )
Tabela

zukole - 2018-08-22, 21:22

Na vk pojawił się pomysł, aby jesienią wznowić rozgrywki euroligi renju. Zasada soosyrv-8 będzie (jest?) dostępna na piskvorky.net (chyba pierwszy anglojęzyczny serwer do grania wspomnianej zasady online :) ).

Czy ktoś bardzo wstępnie byłby zainteresowany udziałem?

Peaceman - 2018-08-22, 21:58

Ja generalnie bardzo chętnie!
angst - 2018-08-23, 09:30

Również byłbym zainteresowany grą, chociaż nawet nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy ostatni raz grałem :)

Pozdrawiam

Angst

Usiek - 2018-08-26, 11:31

Mogę spróbować :)
Gacul - 2018-09-02, 08:45

ja też chętnie pogram
zukole - 2018-11-14, 21:12

http://www.renju.euroleague.cz/php/news.php
angst - 2018-11-15, 16:44

Montujemy polską ekipę? Ja bym chętnie zagrał, przy czym niekoniecznie muszę być kapitanem i nie musi to być Dark Team ;)

Pozdrawiam

Angst

zukole - 2018-11-16, 22:57

Jestem za :)
angst - 2018-11-18, 12:18

Po tym, jak zostaliśmy wykiwani parowaniem w ostatniej edycji (2012 r.!), mamy chyba pewne rachunki do wyrównania :twisted:

Pozdrawiam

Angst

zukole - 2019-01-08, 18:59

Euroliga Renju została wznowiona. Rywalizuje 12 drużyn, w tym Dark Wizards. Teraz nie pozostało nic oprócz wygrania rozgrywek :P
zukole - 2019-01-29, 18:01

Wyniki pierwszej rundy.

Pary drugiej rundy:
Fans - Turistid
olukas - Dark Wizards
Czechoslovakia - WayToTheSun
Poduga - Karvased mehed
Greece - Luffarna
Kunksmoor - Turkey

zukole - 2019-02-21, 13:08

Wyniki drugiej kolejki.

Pary trzeciej kolejki:
Turistid - WayToTheSun
Dark Wizards - Fans
Kunksmoor - olukas
Luffarna - Czechoslovakia
Greece - Poduga
Karvased mehed - Turkey

zukole - 2019-03-14, 20:15

Pary czwartej kolejki:

Dark Wizards - Turistid
olukas - Czechoslovakia
WayToTheSun - Poduga
Fans - Kunksmoor
Karvased mehed - Luffarna
Turkey - Greece

Ewentualna wygrana z Turistid znacznie przybliży nas do wygrania rozgrywek, choć faworytem spotkania nie jesteśmy.

zukole - 2019-04-01, 21:19

Pary piątej kolejki:

Turistid - olukas
WayToTheSun - Dark Wizards
Czechoslovakia - Fans
Poduga - Luffarna
Greece - Karvased mehed
Kunksmoor - Turkey

zukole - 2019-04-30, 18:15

Pary szóstej kolejki:

olukas - WayToTheSun
Poduga - Dark Wizards
Kunksmoor - Turistid
Fans - Greece
Czechoslovakia - Karvased mehed
Luffarna - Turkey

zukole - 2019-05-27, 22:06

Pary ostatniej kolejki:

Fans - olukas
Luffarna - Turistid
Dark Wizards - Czechoslovakia
WayToTheSun - Karvased mehed
Turkey - Poduga
Greece - Kunksmoor

angst - 2019-06-17, 23:21

To już oficjalne - polski zespół Dark Wizards wygrał bieżącą edycję Euroligi Renju! :)

http://renju.euroleague.cz/php/results.php?lea=A

Brawo, Panowie! Naprawdę dobra robota :)

Pozdrawiam

Angst

zukole - 2019-12-04, 17:19

Sezon 2019/2020 ruszy 16 grudnia. Do 15 trwają zapisy.

http://www.renju.euroleague.cz/php/news.php

Kedlub - 2019-12-05, 08:40

Can Poland get the title again? :) http://renjunews.com/renju-euroleague-is-coming/
zukole - 2019-12-23, 20:22

Z powodu nikłego odzewu (oprócz nas zgłosiła się tylko Luffarna) sezon został anulowany.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group